Våra kunder

Med utvecklingen av internet och tunna klienter når vi idag ut till till såväl mindre som större företag i Sverige, Norge och Danmark. En annan trend i tiden är att våra kunders fokus idag är på mindre projekt med mer direkt åtkomst till affärsnytta.

image

 

 

 

Orkla Brands – olika dotterbolag

  • KåKå i Lomma, Örebro, Stockholm och Göteborg. Grossist inom bageri – ett långt samarbete med många projekt. Löpande ansvar för deras BI inom främst säljuppföljning. CRMLight, ett Excel-baserat CRM-system. Simuleringsmodell vid prisjusteringar, löpande uppdrag alla i integration med Movex, deras ERP.
  • Procordia i Eslöv, Felix en gång. Projekt för produktutveckling – internt framtagna system som vidareutvecklats.
  • Idun i Oslo, grossist inom bageri, som använder CRMLight med integration till Oracle som ERP-system.
  • Jästbolaget i Stockholm  – säljstatistik i Excel med grunddata direkt från Movex.
 image

 

Lantmännen – Foodservice i Järna

  • Anbudssystem för offentliga upphandlingar med Access som frontend till SQL Server.
  • Indirekt säljuppföljning via pivottabeller och grafer i Excel med datalager i SQL Server.
 

 


image

 

Délifrance – svenskt dotterbolag i Helsingborg

  • Excelbaserat inköpssystem med databas i Access, integrerat med ett kundspecifikt affärssystem “Oscar”. Uppföljning av lagernivåer med pivottabeller i Excel.
  • Uppföljning av anbudsstöd i privat och offentlig upphandling.
 

 

760px-Perstorp_logo.svg
image

 

Perstorp AB – i Perstorp.

  • Formox, dotterbolaget som säljer Pertsorp AB:s knowhow, om hur man bygger och driver formalin-fabriker för att sälja sina katalysatorer. Vi har levererat ett Excel-baserat system för uppföljning av sales forecast med en Access-databas i grunden.
 

 


image

 

DAO – i Roskilde.

  • Högteknologiskt företag inriktat på service av flygplansmotorer. Vi har levererat ett Accessbaserat reservdels-system integrerat med deras ERP-system, AX.

 

 

Leave a Reply