Tjänster Vi Erbjuder

Vårt mål är att hjälpa våra kunder förbättra sina resultat med snabbt implementerade system oftast baserade på information redan insamlad i ERP-systemet.

Vi tror på mindre projekt som effektivt realiseras med 50-150 timmars arbetsinsats från vår sida.

 

De tjänster vi erbjuder i ett vanligt projekt är:

  • Inledande möte med fastställande av ramar för utvecklingsarbetet
  • Databas-design för lagring av informationen, eventuellt kompletterat med program för att interagera med ERP-systemet
  • Förslag för fastställande av hur informationen ska presenteras för att enkelt kunna användas  i arbetet av alla berörda
  • Programmering för enkelhet i gränssnittet och att dölja komplexa åtgärder i standard Office
  • Formatering av informationen så den är användbar i de tänkta arbetssituationerna
  • Instruktioner direkt i tillämpningen, som kommentarer i ett Excel-ark
  • Förslag på mer komplett dokumentation som bör anpassas av beställaren för ökad affärsnytta
  • Hjälp och stöd med skärmövertagande via Copilot

Systemutveckling i vår modell har stora likheter med byggbranschen. Experten kallas in för att färdigställa önskemål och visioner han inte känner till, resultatet av hantverket är till mycket stor del en följd av skicklighet, erfarenhet och yrkesstolthet.

Letar du efter droger på nätet? Definitionen av sexuell dysfunktion den vidhängande omöjligheten att uppnå erektion mot orgasmen berör endast en uppskattad 15-30 miljoner män i Amerika. Om du ska köpa Cialis vill du tydligen veta mer om “kostnaden for Cialis“. Kanske har du redan läst nĺgot om saken. Många läkemedel används för att behandla oförmåga att få erektion. Troligen har var och vuxen hört åtminstone något om “Hur mycket kostar Cialis kostnad“. Många forskare tar hänsyn till ämnen som “billiga cialis“. Varför händer det? Kan sexuella sjukdomar hos män lösas? Tala med din sexterapeut om alla läkemedel du använder, och de som du ska använda under behandlingen med detta droger.

Leave a Reply