Tjänster Vi Erbjuder

Vår mission är att hjälpa våra kunder förbättra resultat med snabbt implementerat datorstöd baserat på information som redan finns i affärssystemet.

Med rimlig ansträngning, som realiseras med 50-150 timmars arbetsinsats från vår sida.

De tjänster vi erbjuder i ett vanligt projekt är:

  • Inledande möte med fastställande av ramar och målsättning
  • Databas-design för hantering av informationen, med komplement för integration med affärssystemet
  • Fastställande av ett effektivt gränssnitt för att maximera nyttan
  • Makros för att dölja komplexa åtgärder i standard Excel/MS Office
  • Presentation av informationen så den är direkt användbar i arbetssituationen
  • Instruktioner direkt i tillämpningen, som kommentarer i ett Excel-ark
  • Vid behov, förslag på dokumentation som anpassas av beställaren för ökad affärsnytta
  • Hjälp och support via skärmövertagande med Teamviewer

Utveckling i vår modell har stora likheter med byggbranschen. En experten kallas in för att färdigställa önskemål och visioner han inte känner till. Resultatet av sådant hantverk är till stor del en följd av skicklighet, erfarenhet och yrkesstolthet.