Tjänster Vi Erbjuder

Vårt mål är att hjälpa våra kunder förbättra sina resultat med snabbt implementerade system oftast baserade på information redan insamlad i ERP-systemet.

Vi tror på mindre projekt som effektivt realiseras med 50-150 timmars arbetsinsats från vår sida.

 

De tjänster vi erbjuder i ett vanligt projekt är:

  • Inledande möte med fastställande av ramar för utvecklingsarbetet
  • Databas-design för lagring av informationen, eventuellt kompletterat med program för att interagera med ERP-systemet
  • Förslag för fastställande av hur informationen ska presenteras för att enkelt kunna användas  i arbetet av alla berörda
  • Programmering för enkelhet i gränssnittet och att dölja komplexa åtgärder i standard Office
  • Formatering av informationen så den är användbar i de tänkta arbetssituationerna
  • Instruktioner direkt i tillämpningen, som kommentarer i ett Excel-ark
  • Förslag på mer komplett dokumentation som bör anpassas av beställaren för ökad affärsnytta
  • Hjälp och stöd med skärmövertagande via Copilot

Systemutveckling i vår modell har stora likheter med byggbranschen. Experten kallas in för att färdigställa önskemål och visioner han inte känner till, resultatet av hantverket är till mycket stor del en följd av skicklighet, erfarenhet och yrkesstolthet.

Leave a Reply