Kompetens och expertis

imageKompetens i IT-branschen är färskvara. Som kunskapspartners till våra kunders måste vi hela tiden utvecklas och bevaka nya teknikområden. Vi indelar därför vår kompetens i: “det vi kan” och “det vi vill kunna”.

För att komma åt ny kunskap krävs oftast ett nära samarbete med en intresserad kund, så vi båda upplever win-win i projektet.

MSSQL

Microsoft-Office-Logo

ERP

 

Områden vi kan:

 1. Relationsdatabaser, garantin för en sanning. Vi är bäst på SQL Server, JET, DB2 och Postgre med begränsad erfarenhet av  Oracle.
 2. SQL i de olika dialekter som finns.
 3. DB-design för såväl enkla som komplexa datalager till Excel.
 4. Officeprodukterna:
  Excel – databaskopplingar, pivottabeller, analyser, simuleringar
  Access – DB-design, DB-underhåll som frontend till SQL Server
  Word – Rapporter med höga krav på layout
  Outlook– Kopplingar till email från tillämpningar
 5. ERP-system. Ofta behövs specifika kunskaper för att hitta data i ditt affärssystem. I Movex som många av våra kunder har hittar vi oftast dit själva, när det gäller andra affärssystem har vi tillgång till denna kunskap via vårt nätverk.

 

image

image

 

 

Områden vi vill utvecklas inom:

 1. QlikView ett starkt kommande och modernt designat BI-verktyg som länge funnits på vår bevakningslista.
 2. Ipad och surfplattor. Vi är övertygade de kommer att användas alltmer för B2B, analogt med PC:ns utveckling en gång. 
 3. Öppna databaser, dvs utan licenskostnader. Speciellt Postgre, som i många sammanhang för BI-lösningar kan vara ett bra alternativ.

Leave a Reply