Vårt Arbetssätt

Av erfarenhet har vi lärt det många idag lever efter - vi arbetar "agilt". Vi arbetar med att utveckla nya system successivt, så du som beställare löpande under arbetets gång kan avgöra att de hjälpmedel vi tar fram leder till affärsnytta i er verksamhet. För att detta ska fungera krävs ert engagemang fortlöpande, så ni kan testa och verifiera delmomenten efterhand som vi tar fram förslag på lösningar. Delleverans - test/utvärdering - feedback och möte - ny delleverans. Ju fortare omloppet i loopen sker desto mer effektivt blir systemutvecklings-arbetet. Arbetet blir som när du har hantverkare hemma, du påverkar successivt så de skapar det ni vill ha. Många har bistra erfarenheter att åka på semester när de har hantverkare hemma som bara går efter "ritningarna". Metoden fungerar bäst vid mindre systemutveckling, att bygga en skyskrapa utan ritningar fungerar inte.

Målet med systemet preciseras under utvecklingen och all vidareutveckling är successiv ofta initierad av förslag från de som ska använda systemet. En stegvis process som alltid leder till ett system som används och skapar affärsnytta. Beställarrollen är mycket central och kräver aktiva insatser för att styra processen i den riktning ledningen vill.

Vår roll blir mer aktiv och effektiv när vi förstår hur ni arbetar, vi eftersträvar därför långsiktiga samarbeten med våra kunder som bygger på ömsesidigt förtroende. Debitering av tid sker löpande eller om du som kund hellre vill med fast pris på väldefinierade delmoment. Med vårt arbetssätt ses varje delleverans som ett färdigt avsnitt. Behöver du omprioritera din tid eller av andra skäl vill pausa, låter vi projektet vila tills du är redo igen. Ditt engagemang är en förutsättning för att vår metod ska fungera.

Har du en idé om förbättringar i era system? Har du redan en fungerande lösning i Excel eller någon annan Office-produkt, så utgör den en mycket bra beskrivning att börja arbetet med.Vill du prova att arbeta med oss? Tag kontakt via mejl eller telefon. Vårt sätt att arbeta kräver inga specifikationer - bara bra idéer, tillsammans hjälps vi åt att definiera det första delmålet och vilka ekonomiska ramar som ska gälla.

Är du i akut behov av hjälp? Ring 0707 – 200 242. Sitter vi vid våra datorer kan vi hjälpa dig direkt med Teamviewer, ett verktyg som gör det möjligt att sitta vid din sida var vi än befinner oss.

Känner du igen dig bland våra “gubbar”? Då är du potentiell kund till oss.

clip_image002

Vinnaren

clip_image004

Hjälten

clip_image006

Visionären

clip_image008

Lite irriterad

clip_image010

Utnyttjad

clip_image012

Inte riktigt som jag tänkte