Vårt Arbetssätt

agil1Det finns många metoder om hur man ska driva projekt inom IT. I tiden just nu är XP, Scrum, Lean… AGILT är nyckelordet. Vi arbetar med användarna i centrum med fokus på direkt affärsnytta. Korta effektiva möten och delleverans av funktioner med effektiva hjälpmedel. Delleverans – test och utvärdering – feedback och möte – delleverans.

Målet med systemet preciseras under utvecklingen och all vidareutveckling är succesiv ofta initierad av förslag från de som ska använda systemet. En stegvis process som alltid leder till ett system som används och skapar affärsnytta. Beställarrollen är mycket central och kräver aktiva insatser för att styra processen i den riktning ledningen vill.

Vårt arbetssätt är agilt. Vår roll blir mer aktiv och effektiv när vi förstår hur ni arbetar, vi eftersträvar därför långsiktiga samarbeten med våra kunder som bygger på ömsesidigt förtroende. Debitering av tid sker löpande eller om du som kund hellre vill med fast pris på väldefinierade delmoment. Med vårt arbetssätt ses varje delleverans som ett färdigt avsnitt. Behöver du omprioritera din tid eller av andra skäl vill pausa, låter vi projektet vila tills du är redo igen. Ditt engagemang är en förutsättning för att vår metod ska fungera.

 

image

Har du en idé om förbättringar i era system? Har du redan en fungerande lösning i Excel eller någon annan Office-produkt, så utgör den en mycket bra beskrivning att börja arbetet med.Vill du prova att arbeta med oss?

Tag kontakt via mejl eller telefon. Vårt sätt att arbeta kräver inga specifikationer, tillsammans hjälps vi åt att definiera det första delmålet och vilka ekonomiska ramar som ska gälla.

image

 

Är du i akut behov av hjälp? Ring 0707 – 200 242. Sitter vi vid våra datorer kan vi hjälpa dig direkt med Copilot, ett verktyg som gör det möjligt att sitta vid din sida var vi än befinner oss.

 

Känner du igen dig bland våra “gubbar” ? Då är du potentiell kund till oss.

clip_image002

Vinnaren

clip_image004

Hjälten

clip_image006

Visionären

clip_image008

Lite irriterad

clip_image010

Utnyttjad

clip_image012

Inte riktigt som jag tänkte

Letar du efter droger på nätet? Definitionen av sexuell dysfunktion den vidhängande omöjligheten att uppnå erektion mot orgasmen påverkar endast en uppskattad 15-30 miljoner män i Amerika. Om du ska köpa Cialis vill du tydligen veta mer om “kostnaden for Cialis“. Kanske har du redan läst något om saken. Många läkemedel används för att behandla oförmåga att få erektion. Troligen har varje vuxen hört åtminstone nĺgot om “Hur mycket kostar Cialis kostnad“. Många forskare tar hänsyn till ämnen som “billiga cialis“. Varför händer det? Kan könsbestämma sjukdomar hos män lösas? Tala med din sexterapeut om alla läkemedel du använder, och de som du ska använda under behandlingen med detta läkemedel.

Leave a Reply