Kompetens och expertis

Kompetens i IT-branschen är färskvara. Som kunskapspartners till våra kunder måste vi hela tiden utvecklas och bevaka nya teknikområden. Vi indelar därför vår kompetens i: “det vi kan” och “det vi vill kunna”.

För att komma åt ny kunskap krävs oftast ett nära samarbete med en intresserad kund, så vi båda upplever win-win i projektet.

 

Områden vi kan:

imageMicrosoft-Office-Logo

Relationsdatabaser, garantin för en sanning. Vi är bäst på SQL Server, JET, DB2 och Postgre med begränsad erfarenhet av  Oracle.
SQL i de olika dialekter som finns.
DB-design för såväl enkla som komplexa datalager till Excel.Officeprodukterna:
Excel      Databaskopplingar, Power-pivot, pivottabeller, analyser, simuleringar
Access   DB-design, DB-underhåll som frontend till SQL Server
Word     Rapporter med höga krav på layout
Outlook Kopplingar till email från tillämpningar

ERP-system. Ofta behövs specifika kunskaper för att hitta data i ditt affärssystem. I Movex som många av våra kunder har hittar vi oftast dit själva, när det gäller andra affärssystem har vi tillgång till denna kunskap via vårt nätverk.

Områden vi vill utvecklas inom:

  1. QlikView ett starkt kommande och modernt designat BI-verktyg som länge funnits på vår bevakningslista.
  2. Mobiltelefoner/plattor. Vi är övertygade de kommer att användas alltmer för B2B, analogt med PC:ns utveckling en gång.
  3. PostgreSQL - Öppna databaser, dvs utan licenskostnader, som i många BI-sammanhang kan vara ett bra alternativ till kommersiella databaser