Våra kunder

Remote Access

Med de möjligheter som finns idag kan våra kunder och vi befinna oss på helt olika platser på jordklotet. Dvs vi kan stödja deras verksamhet när vi är på semester och vi kan vara ett komplett stöd till alla delar av kundens verksamhet även om de har flera kontor på olika platser, vi kan vara närvarande på samma sätt som om vi satt i rummet intill. Nyckelordet är "remote access" och kan realiseras med Citrix, RDP(fjärrrskrivbord) eller Teamviewer. Tekniken begränsas bara av "politiska beslut", när kundens krav på sekretess är mycket höga, så deras IT-policy förhindrar åtkomst av datorer innanför brandväggen.

Orkla Foods

Olika dotterbolag i Sverige och Norge.

  • Orkla Foods i Eslöv (fd Felix) - produktionsplanering
  • Idun i Oslo - Kundanpassat CRM-system till deras affärssystem i Oracle.
  • KåKå i Lomma - Ett antal BI-baserade stödsystem för Movex

KåKå AB

KåKå en ledande grossist inom bageri-produkter med kontor i Lomma, Örebro, Stockholm och Göteborg. Med deras affärs-system Movex som bas har vi tillsammans utvecklat ett antal kompletterande rutiner främst inom säljuppföljning. CRMLight, deras CRM-system, Simuleringsmodell vid prisjusteringar och försälningsbudget med uppföljning är några av de system de använder idag, där tillräckligt stöd inte finns i Movex. Alla stödsystemet är utvecklade med SQL Server och Excel som bas

Cerealia Foodservice

Foodservice inom Cerealia i Stockholm - Anbudssystem för anbudsstöd en kundspecifik rabatt inom livsmedelsindustrin som betalas av tillverkaren/generalagenten till distribuerande grossist. Två delar OLGA för att skapa lönsamma anbud i samband med i första hand offentliga upphandlingar och uppföljning Optimera där Foodservice kan följa försäljningsutvecklingen till sina slutkunder. För att fånga säljdata används OCR-tolkning med hjälp av ABBYY.

Länstyrelsen i Dalarna

Antalet farliga ämnen som finns i vårt samhälle ökar ständigt. I Dalarna och Bergslagen där industrins vagga för Sverige funnits finns gamla industri-sopor som läcker ut i alla de fina sjöarna. Provtagningar sker i allt större utsträckning och mätresultat kommer in från olika laboratorier via en uppsjö olika format. För att enklare kunna analysera (Excel pivot tabeller) och sammanställa olika provtagningar fick vi uppdraget att bygga en databas, kallad DOOM. Systemet har även installerats i Östergötland och Gästrikland och kommer förhoppningsvis att ge en säkrare miljö i framtiden.

Zodiac Aeorspace

Fransk bolag specialiserat på försäljning av delar till flygplan de flesta av oss inte känner till, lokaliserat i Plaisir söder om Paris. Ett uppdrag för prissättning av reservdelar för  dotterbolaget Zodiac Services , som tagits fram med Excel och där utvecklaren slutat. Tillsammans med  Aeroconsult Aps i Köpenhamn fick vi uppdraget att utveckla en databas för att hantera prissättningen på ett mer rationellt och samordnat sätt, PSS Price Setting System helt enkelt.

Délifrance

Delifrance är ett privatägt fransk bolag som säljer bakeoff-produkter över hela världen. Det svenska dotterbolaget ligger i Helsingborg. De hade ett egenutvecklat beställnings- och inköpssystem utvecklat i Excel, där den ansvarige slutade. Vi fick då uppdraget att bygga ett databas baserat system i MS Access och Excel med avancerad lagerplanering. för att optimera deras inköp.

De som alla andra i livsmedelsbranschen har att hantera s.k. anbudsstöd, där vi har hjälpt dem att använda fakturorna från grossisterna som underlag för deras försäljning-statistik till slutkunder via grossister.

Johnson Mattey

Johnson Mattey är ett globalt engelsk miljö-företag, med ett dotterbolag i Perstorp (FORMOX) där man tillverkar katalysatorer för olika kemiska processer, främst till formaldehyd fabriker över hela världen. För att kunna planera produktionen optimalt behöver de tillförlitlig information om försäljningsvolymerna de kommande månaderna. Vi har hjälpt dem med detta med ett databas-system baserat på MS Access och Excel. Forcast samlas in månadsvis från de olika dotterbolagen i hela världen och sammanställs i systemet.